Disclaimer

Artikel 1: Algemeen
Greenature houdt zich bezig met de verkoop van producten voor de tuinbouw. Greenature houdt zich aan de wetgeving van de landen waarin het zaken doet.

Artikel 2: Inhoud
Greenature heeft met de groots mogelijke zorg de inhoud van deze website samengesteld. Toch kan het mogelijk zijn dat er onvolledige of onjuist informatie wordt vermeld. De informatie kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd. 

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
De bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken, beeldmateriaal openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Greenature.  

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Greenature sluit hierbij alle aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze website of producten. In het bijzonder zal Greenature in geen elk geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortkomt uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de informatie op deze website.  

Artikel 5: Verwijzingen
Verwijzingen op deze website (hyperlink, banner, button) kunnen verwijzingen zijn naar websites van derden. Greenature is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze “derden” websites

Artikel 6: Diversen
Deze Disclaimer kan te allen tijde door Greenature worden gewijzigd.